ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

Αυτοπροβολή

Σε μια ιδιαίτερη θήκη, ένα ημερολόγιο για το 2017 με αράδες που ακολουθούν τον αληθινό τρόπο που γράφουμε  στα ημερολόγια – λοξά και ελεύθερα.
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 / Αυτοπροβολή
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 / Αυτοπροβολή
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 / Αυτοπροβολή
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 / Αυτοπροβολή
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 / Αυτοπροβολή
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 / Αυτοπροβολή
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 / Αυτοπροβολή